KIERUJ I ZARZĄDZAJ

Sukces w biznesie zależy dziś 

w głównej mierze od umiejętności efektywnego zarządzania pracownikami 

i wykorzystania ich motywacji

 oraz potencjału intelektualnego.

NASZE SZKOLENIA

 

Budowanie zespołu - warsztaty

Umiejętność budowania efektywnego zespołu to podstawa sukcesu wszędzie tam, gdzie realizacja zadań i osiąganie celów opiera się na pracy grupy ludzi.

Korzyści:
 • Wiedza na temat struktury i faz tworzenia zespołu

 • Wiedza na temat sposobów i narzędzi budowania zespołu na każdym jego etapie. Poznanie efektywnej komunikacji w procesie zespołowym

 • Umiejętność zarządzania sytuacjami konfliktowymi w zespole

Dla kogo?
 • właściciele firm

 • managerowie i kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania

 • osoby planujące aplikowanie
  na stanowiska kierownicze

 • pracownicy awansowani bądź przewidziani do awansu
  na stanowiska kierownicze

 • pozostałe osoby zainteresowane tematyką budowania zespołu

Zapytaj o szkolenie zamknięte dla swoich pracowników:
maciej.m@premiumtrainings.pl, tel: +48 606 732 886

Zarządzanie pracownikami

różnych pokoleń

Brak odpowiedniej wiedzy na temat potrzeb i oczekiwań przedstawicieli różnych pokoleń powoduje, że organizacje nie radzą sobie ze znalezieniem oraz zatrzymaniem najlepszych pracowników. 

Twoje korzyści:
 • Umiejętność współpracy i komunikacji z pracownikami różnych pokoleń

 • Rozpoznawanie mocnych i słabych stron pracowników w różnym wieku

 • Umiejętność zarządzania zespołem wielopokoleniowym

 • Wzrost efektywności w pracy zespołu

Dla kogo?
 • kadra zarządzająca

 • managerowie i kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania

 • osoby planujące aplikowanie
  na stanowiska kierownicze

 • pracownicy awansowani bądź przewidziani do awansu
  na stanowiska kierownicze

 • pozostałe osoby zainteresowane tematyką zarządzania zespołami

Zapytaj o szkolenie zamknięte dla swoich pracowników:
maciej.m@premiumtrainings.pl, tel: +48 606 732 886

Komunikacja

w zespole

Umiejętność skutecznej komunikacji pomiędzy pracownikami jest niezmiernie ważna. To bezpośrednio od niej zależy poziom efektywności zespołu, a tym samym sukces całej organizacji.

Twoje korzyści:
 • Zwiększenie kompetencji komunikacyjnych

 • Wiedza w zakresie efektywnej komunikacji w zespole

 • Poprawa jakości oraz umiejętność budowania pozytywnych relacji z ludźmi

 • Poznanie technik aktywnego mówienia i słuchania

Dla kogo?
 • kadra zarządzająca

 • managerowie i kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania

 • osoby planujące aplikowanie na stanowiska kierownicze

 • pracownicy awansowani bądź przewidziani do awansu
  na stanowi
  ska kierownicze

 • pozostałe osoby zainteresowane podniesieniem kompetencji
  z zakre
  su komunikacji interpersonalnej

Zamów szkolenie zamknięte dla swoich pracowników:
maciej.m@premiumtrainings.pl, tel: +48 606 732 886

Zarządzanie

zespołem

Kierowanie zespołem to jedna z podstawowych i zarazem jedna z najważniejszych kompetencji, jaką każdy manager powinien posiadać.

Za każdą firmą stoją bowiem ludzie, którzy stanowią jej największą

wartość i którzy wspólnie pracują

na jej sukces.

Twoje korzyści:
Dla kogo?
 • Zwiększenie kompetencji niezbędnych do pracy z zespołem

 • Umiejętność budowania i utrzymania dobrej relacji z pracownikami

 • Zmniejszenie rotacji wewnątrz zespołu

 • Poprawa komunikacji w zespole 

 • właściciele firm

 • managerowie i kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania

 • osoby planujące aplikowanie
  na stanowiska kierownicze

 • pracownicy awansowani bądź przewidziani do awansu
  na
  stanowiska kierownicze

 • pozostałe osoby zainteresowane tematyką zarządzania zespołami

Zapytaj o szkolenie zamknięte dla swoich pracowników:
maciej.m@premiumtrainings.pl, tel: +48 606 732 886

Jak motywować pracowników

Umiejętność efektywnego motywowania pracowników to lepsza jakość, większe zaangażowanie i satysfakcja z pracy… to sukces Twojej firmy.

Twoje korzyści:
 • Wzrost zaangażowania i lojalności pracowników

 • Ograniczenie rotacji

 • Zwiększenie efektywności pracowników

Dla kogo?
 • kadra zarządzająca

 • managerowie i kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania

 • osoby planujące aplikowanie
  na stanowiska kierownicze

 • pracownicy awansowani bądź przewidziani do awansu
  na
  stanowiska kierownicze

 • pozostałe osoby zainteresowane podniesieniem kompetencji
  z zakresu motywacji

Zapytaj o szkolenie zamknięte dla swoich pracowników:
maciej.m@premiumtrainings.pl, tel: +48 606 732 886

© 2017 / Premium Trainings / Szkolenia i programy rozwojowe dla firm, organizacji, instytucji / Zapytaj o nasze usługi e-mail: sebastian.f@premiumtrainings.pl / tel: +48 604 062 254 / ul. Piotrkowska 59, 90-413 Łódź