NASZE SZKOLENIA

Szkolenia dotyczące zarządzania pracownikami
KIERUJ
I ZARZĄDZAJ

Proponowane szkolenia kierujemy do tych wszystkich, którzy już wiedzą, że sukces
w biznesie zależy dziś
w głównej mierze od umiejętności efektywnego zarządzania pracownikami
i wykorzystania ich motywacji oraz potencjału intelektualnego...

Szkolenia dotyczące kompetencji miękkich
MOTYWUJ
I ROZWIJAJ

Specjalnie przygotowane szkolenia powstały z myślą
o każdym, kto czuje potrzebę
i rozumie znaczenie kształtowania własnych kompetencji, kto chce mieć realną kontrolę nad swoim życiem i świadomie planować ścieżki dalszego rozwoju osobistego i zawodowego...

Szkolenia dotyczące prawa pracy
SPRZEDAWAJ
B4B

Sprzedaż w oparciu o model „Business for Bussines”
nie polega na poszukiwaniu klientów dla gotowego produktu lub usługi, lecz na dogłębnym zrozumieniu potrzeb klienta i kreowaniu rozwiązań, które będą kompleksową odpowiedzią
na te potrzeby...

© 2017 / Premium Trainings / Szkolenia i programy rozwojowe dla firm, organizacji, instytucji / Zapytaj o nasze usługi e-mail: sebastian.f@premiumtrainings.pl / tel: +48 604 062 254 / ul. Piotrkowska 59, 90-413 Łódź