CZY WIESZ JAK SPRAWIĆ, ŻEBY TWOI PRACOWNICY NIE ODCHODZILI?

Pogromca Rotacji to pierwsza
w Polsce, autorska usługa, polegająca na przygotowaniu
i wdrożeniu w organizacji programu rozwojowego (audyt, coaching, szkolenia, rekrutacje oraz employer branding), którego celem jest minimalizowanie zjawiska rotacji pracowników.

 

ROTACJA PROBLEMEM?

Czy Twoja firma również zmaga się z trudnościami w pozyskaniu nowych kandydatów? Czy utrata cennych i doświadczonych specjalistów spędza Ci sen z powiek? A może walczysz
z rosnącą rotacją kadr, która coraz bardziej zagraża sprawnemu funkcjonowaniu firmy?

Jeżeli odpowiedź na którekolwiek
z powyższych pytań brzmi „tak”,
to Pogromca Rotacji jest tym, co pomoże sprostać owym wyzwaniom.

Wg Raportu Płacowego 2018 (Hays) w bieżącym roku aż 88% firm chce zatrudnić nowych pracowników.

Tyle samo deklaruje, że pozyskanie nowych kandydatów do pracy staje się coraz trudniejsze.

Jednocześnie prawie 50% pracowników zamierza zmienić pracę jeszcze w tym roku, z czego 26% w ciągu najbliższych 6 m-cy.

 

KORZYŚCI Z WDROŻENIA POGROMCY ROTACJI

  1. Ograniczenie rotacji

  2. Wzrost efektywności

  3. Wzrost wiedzy i kompetencji

  4. Wzrost motywacji

  5. Wzmocnienie wizerunku firmy jako „pracodawcy z wyboru”

  6. Obniżenie kosztów operacyjnych (rekrutacja, wdrożenie nowych pracowników, koszty administracyjne i kadrowe)

 

ZAŁOŻENIA I METODOLOGIA POGROMCY ROTACJI

Nasz program wykorzystuje założenia i metodologię Human Performance Improvement (HPI) będącej systemową metodą podnoszenia efektywności pracowników. 

 

Sebastian Fagasiński – właściciel Premium Trainings

Na potrzeby ograniczania rotacji w organizacji uzupełniliśmy ww. metodę
o dodatkowe elementy, uwzględniając we wdrażanych programach rozwojowych działania z obszaru employer branding.

Maciej Mazerant – właściciel Premium Trainings

 

JAK DZIAŁA POGROMCA ROTACJI?

1. Konsultacje
Spotykamy się z Tobą i Twoim zespołem, aby poznać Wasze aktualne wyzwania w zakresie rotacji kadr i rekrutacji nowych pracowników. Chcemy też zrozumieć, jak rotacja kadr przekłada się na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

2. Badanie wewnątrz organizacji
Projektujemy narzędzia, dzięki którym dokładnie zbadamy sytuację wewnątrz organizacji – rozpoznamy przyczyny rotacji w firmie. Wykorzystujemy m.in. ankiety, kwestionariusze wywiadów, obserwacje uczestniczącą, analizę dokumentów, a także takie metody jak np. tajemniczy pracownik.

3. Opracowanie rekomendacji
Na podstawie analizy otrzymanych wyników nasz zespół opracuje szczegółowe rekomendacje działań, których wdrożenie pozwoli na realne ograniczenie poziomu rotacji kadr oraz poprawę skuteczności rekrutacji nowych kandydatów.

4. Wdrożenie działań naprawczych
Do listy listy rekomendacji dopasowujemy działania naprawcze. Mogą to być np. szkolenia z zakresu motywacji, budowania zespołu, kompetencji interpersonalnych, warsztaty team-building, coaching, działania z obszaru employer-branding, opracowanie dokumentacji, tworzenie programów talentowych, systemów motywacyjnych etc.

5. Ocena rezultatów
Ustalając ramy czasowe realizacji projektu oraz efektywność poszczególnych działań wskazujemy na realne korzyści, które Twoja firma uzyska dzięki wdrożeniu Pogromcy Rotacji – oceniamy również w jakim stopniu i jakim czasie udało się zrealizować postawione przed firmą cele.

Dzięki usłudze Pogromca Rotacji Twoja zatrzyma najlepszych pracowników!

Zapytaj o szczegóły
usługi
Pogromca Rotacji:
sebastian.f@premiumtrainings.pl,
tel:
+48 604 062 254

© 2017 / Premium Trainings / Szkolenia i programy rozwojowe dla firm, organizacji, instytucji / Zapytaj o nasze usługi e-mail: sebastian.f@premiumtrainings.pl / tel: +48 604 062 254 / ul. Piotrkowska 59, 90-413 Łódź