HR PREMIUM RECRUITMENT

Rekrutacje inne niż wszystkie

HR Premium Recruitment
to usługa rekrutacyjno-doradcza odpowiadająca na dwie kluczowe potrzeby:

 

  1. brak kandydatów
    o odpowiednich kwalifikacjach

  2. rotacja nowo zatrudnionych pracowników

Premium Recruitment = rekrutacja + 3 m–ce opieka doradczo-coachingowa.

Wszystko w ramach jednej usługi, bez dodatkowych opłat!

 

REKRUTACJA INNE NIŻ WSZYSTKIE!

Jak to robimy?

HR Premium Recruitment
to pierwsza w Polsce usługa rekrutacji personelu połączona opieką doradczo-coachingową nad kandydatem.

Badania rynku pracy pokazują,
że w ciągu pierwszych 45 dni
z nowej pracy rezygnuje aż 22 proc. pracowników, a 50 proc. z nich odchodzi w trakcie kolejnych czterech miesięcy.

Dlatego
HR Premium Recruitment to nie tylko efektywna rekrutacja kandydatów, ale także badanie ich potrzeb oraz oczekiwań, aby móc skutecznie wspierać klienta we wdrożeniu nowego pracownika
i minimalizowaniu ryzyka rezygnacji z pracy w ciągu pierwszych 3 miesięcy zatrudnienia.

 

PROCES REKRUTACJI HR PREMIUM RECRUITMENT:

1. Analiza potrzeb
Projekt rozpoczynamy od szczegółowego poznania Państwa aktualnych wyzwań rekrutacyjnych. Dużą wagę przywiązujemy nie tylko do oczekiwań względem kandydata w obszarach doświadczenia, wiedzy i umiejętności, ale także do jego kompetencji interpersonalnych oraz motywacji do podjęcia nowej pracy.
 

2. Dobór kandydatów
Poszukiwania kandydatów realizujemy takimi metodami jak m.in. sourcing, networking, e-recruiting,  direct search, event recruitment i inne. Ważnymi elementami naszych działań jest także system rekomendacji oraz program aplikacji spontanicznych.

3. Selekcja
Weryfikujemy kompetencje kandydata, jego osobowość oraz motywację do zmiany pracy i podjęcia nowego zatrudnienia. Istotną częścią naszej pracy na tym etapie jest też analiza gotowości kandydata do dalszego rozwoju. Badamy jego naturalną ciekawość i dociekliwość oraz chęć rozwijania kompetencji, nie tylko zawodowych ale i interpersonalnych.

4. Rekomendacje
Rekomendując kandydatów przykładamy dużą wagę do wniosków z analizy gotowości kandydata do dalszego rozwoju. Osoby o wysokim stopniu motywacji w powyższym obszarze efektywniej przechodzą proces wdrożenia (onboardingu), szybciej zaczynają utożsamiać się z organizacją i jej celami, są bardziej kreatywne i chętne do rozwoju w ramach organizacji, a tym samym mniej skłonne do nieoczekiwanej rezygnacji z pracy.

5. Wybór kandydata i opieka doradczo-coachingowa
Klient wybiera przyszłego pracownika spośród przedstawionych kandydatów. W ramach usługi opracowujemy także rekomendacje w zakresie wdrożenia nowego pracownika (onboarding). Ponadto, zapewniamy 3 miesięczną opiekę nad nowym pracownikiem, w ramach której realizujemy: 3 wywiady telefoniczne z nowym pracownikiem oraz 1 sesję coachingową.

 

Dzięki usłudze HR Premium Recruitment Twoja firma znajdzie idealnych kandydatów!

Zapytaj o szczegóły
usługi
HR Premium Recruitment:
sebastian.f@premiumtrainings.pl,
tel:
+48 604 062 254

© 2017 / Premium Trainings / Szkolenia i programy rozwojowe dla firm, organizacji, instytucji / Zapytaj o nasze usługi e-mail: sebastian.f@premiumtrainings.pl / tel: +48 604 062 254 / ul. Piotrkowska 59, 90-413 Łódź