Zrzut ekranu 2021-01-4 o 20.15.18.png

Case Studies

Producent folii i opakowań dla wielu branż gałęzi przemysłu. Firma zatrudnia około 50 osób,
z czego większość to pracownicy produkcyjni. Odbiorcami produktów są międzynarodowe koncerny, firmy działające na skalę ogólnokrajową, a także lokalni producenci.

Zakres zadań:

Rekrutacje, budowanie wizerunku pracodawcy, rozwój kompetencji i budowanie zaangażowania zespołu.

Sytuacja klienta:

Trudności w pozyskaniu pracowników produkcyjnych, niski poziom zaangażowania obecnego zespołu, duża rotacja, pracownicy nie identyfikują się z firmą.

Zadania:

Naszym celem było zbudowanie wizerunku firmy Grala jako atrakcyjnego pracodawcy poprzez działania skierowane do obecnych pracowników oraz zaprojektowanie atrakcyjnej komunikacji zewnętrznej skierowanej do kandydatów.

 

Rozwiązania:

Zrzut ekranu 2021-01-4 o 20.12.48.png

Etap 1

Przeprowadzenie analizy potencjału firmy wraz opracowaniem raportu oraz rekomendacjami działań.

W ramach raportu:

 • ankieta dla pracowników

 • wywiady z zarządem

 • wywiady z wybranymi pracownikami

 • obserwacja uczestnicząca

 

Wnioski z przeprowadzonych badań wraz z rekomendacjami działań naprawczych opracowane w formie raportu.

Etap 2

Wdrożenie rekomendacji.

Rekrutacja pracowników

 • kierownik produkcji

 • lider magazynu

 • lider produkcji

 

Rozwój kompetencji i budowanie zaangażowania zespołu

 • warsztaty motywacyjne „Grala – kim jesteśmy, dokąd zmierzamy”’

 • szkolenie „Telefoniczna i mailowa obsługa klienta”

 • piknik integracyjny z elementami warsztatowymi dot. udzielania pierwszej pomocy oraz komunikacji i pracy zespołowej

 • akcja Grala w ramach kampanii „Sprzątanie Świata”

 

Tworzenie narzędzi do komunikacji zewnętrznej z kandydatami

 • opracowanie koncepcji i realizacja filmów rekrutacyjnych dla stanowisk: 

 • operator linii produkcji folii

 • operator linii produkcji opakowań foliowych

 • kampania rekrutacyjna „Grala……i wszystko gra!” (lokalne media)

 • modyfikacja treści oraz nowa koncepcja wizualna strony internetowej

Zrzut ekranu 2021-01-4 o 17.33.48.png