PREMIUM BUSINESS SCAN

prawo_pracy.jpg

Problemy w firmie? Czujesz, że nie wszystko działa jak należy? Firma przestała się rozwijać? Twoi klienci odchodzą a coraz trudniej pozyskać nowych? A może atmosfera pracy
wciąż się pogarsza, pracownicy tracą motywację i pojawiają
się problemy z realizacją zamówień?

 

Jeżeli czujesz, że Twoja firma napotkała na bariery w dalszym funkcjonowaniu, ale nie wiesz, co jest ich prawdziwą przyczyną zamów BUSINESS SCAN!

 

zostań

Pogromcą

Rotacji

dołącz!

KORZYŚCI Z WDROŻENIA USŁUGI

Jak to robimy?

BUSINESS SCAN
to usługa doradcza, polegająca na analizie prawidłowości funkcjonowania kluczowych obszarów przedsiębiorstwa, celem zaplanowania działań, które pomogą w dalszym rozwoju.

Korzyści krótkofalowe:
1. Poznanie mocnych stron przedsiębiorstwa
2. Rozpoznanie barier w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
3. Rekomendacje działań naprawczych dla każdej ze zdiagnozowanych barier rozwojowych.

Korzyści długofalowe:
1. Wzrost przychodów przedsiębiorstwa
2. Poprawa pozycji konkurencyjnej
3. Poprawa komunikacji wewnątrz organizacji
4. Wzmocnienie wizerunku firmy na rynku.

 

NA CZYM POLEGA BUSINESS SCAN?

1. Konsultacje
Spotykamy się z Tobą i Twoim zespołem, żeby poznać, jakie są Wasze aktualne wyzwania. Poprzez stworzenie interdyscyplinarnego zespołu i wykorzystanie elementów metodologii design thinking, chcemy zrozumieć, jakich obszarów funkcjonowania firmy dotyczy problem i jakie są tego konsekwencje dla bieżącej aktywności przedsiębiorstwa.

2. Projektowanie narzędzi badawczych
Gdy już poznamy Twoją firmę, nasz zespół zaprojektuje narzędzia badawcze, dzięki którym dokonamy dokładnej analizy funkcjonowania wybranych obszarów przedsiębiorstwa. Wykorzystujemy m.in. ankiety pracownicze, kwestionariusze wywiadów, obserwacje uczestniczącą, ale także takie metody jak np. tajemniczy pracownik.

3. Szczegółowa analiza wyników
Po przeprowadzeniu zaplanowanych działań badawczych analizujemy otrzymane wyniki, które następnie przedstawiamy w formie opisowej i graficznej w raporcie z badania.

4. Rekomendacje
Na podstawie szczegółowej analizy otrzymanych wyników nasz zespół przygotowuje rekomendacje działań naprawczych, których wdrożenie pozwoli na usunięcie zdiagnozowanych barier. W przypadku dużej ilości rekomendacji sugerujemy również kolejność ich wdrożenia. Rekomendacje są częścią opracowanego raportu z badania.

5. Wsparcie we wdrożeniu rekomendacji
Opracowanie raportu z badań nie zmieni nic w funkcjonowaniu Twojej firmy, jeżeli nie zadbasz o prawidłowe wdrożenie zawartych w nim rekomendacji. Z doświadczenia wiemy, że realizacja działań naprawczych wymaga dużo czasu i zaangażowania, dlatego Premium Trainings oferuje pełne wsparcie we wdrożeniu rekomendowanych zmian.

 

Dzięki usłudze BUSINESS SCAN Twoja firma zyska narzędzie, które pomoże w dalszym rozwoju!

Zapytaj o szczegóły
usługi Premium Business Scan:
sebastian.f@premiumtrainings.pl,
tel:
+48 604 062 254

© 2017 / Premium Trainings / Szkolenia i programy rozwojowe dla firm, organizacji, instytucji / Zapytaj o nasze usługi e-mail: sebastian.f@premiumtrainings.pl / tel: +48 604 062 254 / ul. Piotrkowska 59, 90-413 Łódź